Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €


Oulun kaupunki ja seurakunnat irti Pridesta

Oululaiset kaupunginvaltuutetut Pekka Aittakumpu (kesk.), Jenna Simula (ps.) ja Marja-Leena Kemppainen (kd.) ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa he esittävät Oulun kaupunkia pidättäytymään elokuun alun Oulu Pride-tapahtuman yhteistyökumppanuudesta. Näin kertoi Antti Ervastin kirjoittama uutinen 28.6.2022 Kalevassa.

Uutisen mukaan aloitteen tekijöiden mielestä Pride on poliittinen liike, jolla on pyrkimys muuttaa yhteiskuntaa. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, että kaupunki kampanjoi yhden poliittisen liikkeen puolesta. Kaupungin ei ole perusteltua olla Pridessa mukana, aloitteessa todetaan.

Uutiseen sisältyi myös Oulun kaupungin konsernihallinnon vastaus aloitteeseen. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat edistämään tasa-arvoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjintää. Konsernihallinnon mukaan Pride-viikko on ”ihmisoikeustapahtuma, joka muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan jokaiselle ihmiselle seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta”. Uutisen mukaan Oulun kaupunginhallitus antoi maanantaina äänestyksen jälkeen aloitteeseen lehden kertoman mukaisen vastauksen. Valitettavasti Kalevan uutinen ei kertonut kaupunginhallituksen jäsenten kantoja edes puolueittain.

Pride-liike ei edistä tasa-arvoa eikä tasa-arvoista ihmiskäsitystä
Pidän erittäin myönteisenä ja tarpeellisena kaupunginvaltuutettujen Pekka Aittakummun, Jenna Simulan ja Marja-Leena Kemppaisen aloitetta. Sen sijaan paheksun kaupunginhallituksen vastausta, joka edistää vahingolliseksi katsomani kulttuurimuodon suosimista ja leviämistä Oulussa, Pohjois-Suomessa ja maassamme.

Käsitykseni mukaan Pride-liikkeessä ei ole kysymys ihmisten välisen tasa-arvon ajamisesta, vaan kysymys samaa sukupuolta olevien avioliittojen suosimisesta sekä homoparien kirkossa vihkimisen edistämisestä.

Tasa-arvon polkemisidea ilmenee jo liikkeen/kulkueen nimessä (pride=s.ylpeys, ylimielisyys, kukoistus, v. pride onself on=ylpeillä jostakin, proper pride=omanarvontunto). Pride-kulkueessa ylpeillään, ylvästellään ominaisuuksillaan ja korostetaan itseylpeyttä korein puvuin, metelein, sateenkaarilipuin ym.

Pride-kulkueen marssikäyttäytymisestä syntyy ulkopuoliselle mielikuva ihmisistä, jotka eivät suinkaan tyydy tasa-arvoisuuteen tavallisten heteroihmisten, siis lisääntymiskykyisten rinnalla, vaan halutaan ylvästellä ominaisuusilla, jotka ovat heidän mielestään muita, tavanomaisia heteroihmisiä parempia.

Pride-liike on yhteiskunnalle vahingollinen poliittinen liike
Sateenkaari-kulttuurin alkua voisi verrata kansallismielisyyteen, jossa terveesti korostetaan oman kansan omaleimaisuutta, mutta samalla arvostetaan muita kansoja ja heidän kansallista omaleimaisuuttaan. Kun kansallisuusaate nousee muiden kansojen yläpuolelelle ja alkaa halveksia muita, se on muuttunut kansalliskiihkoiseksi ja muita alistamaan pyrkiväksi. Natsit, fasistit, komministit ja panslavistit tunnemme. Pride-kulueissaan marssivat nykyisin meluavat, ominiauuksillaan ylpeilevät homolaumat, jotka on helppo mieltää narsistisiksi, itsensä jalustalle nostaviksi, heteroja ylemmällä ihmisasteella itseään pitäviksi ihmisiksi.

Pride-kulkueet edustavat jo kiihkokansallisuuden astetta, jossa kanssaihmiset, heterot, ihmissukua terveesti jatkavat, ovat jo väheksynnän, halveksunnankin kohteena. Tältä kannalta pride-liike on yhteiskunnalle vaarallinen poliittinen liike. Tähän Oulun kaupunginvaltuuston aloitteen tekijät mielestäni asiantuntevasti ja perustellusti viittaavat.

Näillä perusteilla vieruksun tätä ilmiötä. Pride ei edusta minulle tasa-arvoista ihmiskäsitystä. Pidän hyvin sopimattomana, että pridet ovat ottaneet lipukseen sateenkaaren, joka kristillisessä kulttuurissa on aina käsitetty Jumalan lupaukseksi, ettei Hän enää hukuta yhmiskuntaa vedenpaisumukseen. Lippunsa ja Raamatun vastaisten sukupuolikäsitystensä vuoksi Pride -liike mielestäni edustaa kristillisen yhteiskunnan ulkopuolelle kuulumatonta liikettä. En toivo enkä pidä suotavana, että kotikaupunkini Oulu eikä myöskään kotiseurakuntani Tuiran seurakunta olisi moista liikettä millään tavoin suosimassa.