Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €


Maakuntahallinto vahvistamaan ihmisten identiteettiä

Sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä olemme saamassa valinnanvapauden ja maakuntauudistuksen. Valinnanvapaus on kokoomuksen ja maakuntauudistus keskustan hanke, kolmannella hallituspuoluejäämällä ei julkista uudistustavoitetta ole. On siis kyse kahden kaupasta, kahden puolueen taistelusta Suomen suunnasta, kolmas kun pudotettiin kelkasta, Suomen vahingoksi.
Maakuntien palauttaminen hallintoyksiköksi on mielestäni hyvä asia. Läänien hävittämnen oli virhe, maakunnat ja seutukunnat ovat näivettyneet vallattomiksi yksiköiksi. Sairaanhoitopiirit pitävät maakunnissa sairaanhoitovastuuta yllä, mutta jo nimensä ja tehtävänsä vuoksi ”maakuntapiirin” julkikuvan soisi olevan vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva.

Ihmisen identiteetti syntyy kotiseutu- ja maakuntahengen pohjalta
Niin kauas taaksepäin kuin ihmisen tunnettu historia yltää, valtioita on hallittu läänipohjalta. Läänit ovat jakautuneet maakuntiin ja kuntiin. Kunnissa on ollut paikallishallintonsa, kirkollinen ja maallinen. Paikallishallinto on opettanut ihmiset pitämään huolen asioistaan. Kansanvalta, demokratia, nojaa siihen, että ihmiset itse saavat valita vastuulliset poliittiset päättäjät ja virkamiehet, sekä erottaa tehtäviinsä sopimattomat.
Hyvän hallinnon perusta on, ettälapset kasvatetaan tuntemaan kansansa, kotiseutunsa ja isänmaansa, tekemään työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi, auttamaan apua tarvitsevia ja puolustamaan maataan ulkoisen vaaran uhatessa.

Suomi on viimeisten tuhannen vuoden aikana rakennettu kristillis-humanistisella perustalla itsenäiseksi valtioksi. Maailman parhaimpien valtioiden joukkoon nouseminen on saavutettu siksi, että kasvatus, hallinto, ihmisten itsetunto ja ihmisen suhtautuminen luontoon, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan on ollut kunnioittava ja vastuullinen, terveellä tavalla kansallinen ja kansainvälinen. Terve kansallistunto ei ole uhkaksi muille kansoille. Terve kansainvälisyys on sitä, että vahvemmat eivät uhkaa pienempiä. Ilman kansallisvaltioita kansainvälisyyttä ei ole. Tämä usein unohdetaan, kun pakotetaan kansoja samaan EU:n tai yhtenäisen maailman muottiin. Henkisesti ja fyysisesti terveen ihmisen identiteetti syntyy kotiseutu- ja maakuntahengen pohjalta.

Miksi nyt tarvitaan Suomeen maakuntahallinto?
Se tarvitaan jo siksi, ettei suomalaisilla ole kohta enää mitään identiteettiä. Suomen EU-jäsenyyden aikana on Suomen julkisen hallinnon portaat rikottu niin, ettei meillä ole itsenäistä päätäntävaltaa kansallisvaltiossamme, läänejä meillä ei ole enää paperillakaan, läänille kasvot antaneet maaherrat ovat kadonneet. Perustetuilla seutukunnilla ei ole minkäänlaisia kasvoja. EU:n taakse piiloudutaan kaikissa kansallisissa, maakunnallisissa ja kunnallisissa asioissa niin, että teiden, ratojen ja vesireittien pitämisessä kulkulepoisina ei oman maan ihmisillä millään portaalla ole juuri mitään sanansijaa.
Raha on julkisen vallan ja yksittäisten ihmistenkin käsistä kadonnut niin, että valtio elää ulkomaisen velan turvin. Suomi pyrkii olemaan koko maailman paitsi suomalaisten sosiaalitoimisto. Sosiaali- ja muut edut ovat kyllä laeilla hyviksi luodut, mutta niillä turvattava hyvinvointi ei koko painollaan koske enää suomalaisia, vaan se on suunnattu koskemaan parhaiten muualta ns. pakolaisina tai vain onnenonkijoina tulleita. Tämä asiain tila myrkyttää maan sisäistä ilmapiiriä ja on vakava uhka maan sisäiselle rauhalle ja turvallisuudelle. Helsingin kasvattaminen muukalaisvoimin nykyisellä vauhdilla ei voi olla alueen eikä varsinkaan koko maan etu. Kokoomuksen nykyjohdon tahto ei voi eikä saa olla koko Suomen tahto. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi.

Valtio, kirkko ja media pahoin laiminlyöneet tehtävänsä
Historiallisen maakuntahallinnon peruspilarit ovat olleet kotiuseutuaan ja maataan rakastavan ihmisen kasvatus kotona ja koulussa. Paikallista ja maakuntahallintoa ovat ylläpitäneet paikallislehdet ja maakuntalehdet, valtiollista tehtävää valtakunnalliset mediat. Kansainvälisellä ja kotimaisellakin rahalla mediakenttämme on pahoin murskattu. Yle, Helsingin Sanomat, maakuntalehdet ja suuri osa paikallislehdistöäkin ovat unohtaneet päätehtävänsä, tilaajiensa ja lukijainsa edun ajamisen. Tähän on saatava korjaus. Korjaus on ihmisten käsissä.

Ihmiselle on kasvatuksen ja elämänkaaren aikana luotu identiteetti, yksilön omin olemus, ominaislaatu, yksilöys ja henkilöys, joka antaa hänelle tietoisuuden itsestään, juuristaan ja siitä mihin hän kuuluu ja minkä hyväksi hänen odotetaan tekevän elämäntyönsä. Identitettiin kuuluu oikeus saada työtä ja tehdä työtä. Työn tarjoaminen on yhteiskunnan velvollisuus.

Maakunta päättämään ihmistensä asioista asukkaiden tahdon mukaisesti
EU:n oloissa ihmisen identiteetti on järkkynyt kaikilla tasoilla. Huolestuttavinta on se, että valtiomme tasolla olemme sortuneet siihen, että kansallisuusaate kielletään ja ihmisiltä evätään oman kotiseutunsakin puolustaminen ja oikeus asua kotiseudullaan.
Tämä merkitsee paluuta keskiajalle. Tämä merkitsee myös alkeellisimpienkin ihmisoikeuksien kieltämistä. Raskaimmin hakoteillä ollaan siinä, että valtio katsoo oikeudekseen avata portit muukalaisten rajoituksetta tulla ja vaatia täällä heille vastikkeetta jopa parempaa kohtelua kuin mitä maa voi omille kansalaisilleen tarjota.
Odotan ja toivon, että maakuntahallinto, väliportaan hallinto kunnan ja valtion välissä toteutuu ja että maakunnalle annetaan mahdollisuus poiketa Suomen valtion/EU:n määräämistä linjoista mikäli maakunta katsoo sen tarpeelliseksi.
Maakuntahallinnon perustehtävä on huolehtia siitä, että maakunnan kehitys nojaa väestön tahtoon ja maakunnan tarpeisiin ja että koko maakunta pidetään asuttuna ja että valtakunnallisella verontasauksella turvataan yhdenvertainen eläminen maan kaikissa osissa. Maahanmuuttoon nähden maakunnalla pitää olla itsenäinen päätäntävalta niin, että jokainen maakunta vastaa itse maakuntaansa ottamiensa maahanmuuttajien aiheuttamista kustannuksista.