Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €


Palkkasoturista yrittäjäksi

KIRJAUUTUUS!

Matti Kyllöseltä kirja 40-vuotiselta yrittäjätaipaleeltaan
Oululainen filosofian tohtori, historiantutkija, lehtimies, kustantaja, eläk-keellä oleva historian ja yhteiskuntaopin opettaja Matti Kyllönen on julkaissut uuden kirjan, nyt yrittäjätoimintaansa valaisevan.

Kirjan nimi on ”Palkkasoturista yrittäjäksi. Neljä vuosikymmentä (1982–2022) yrittäjätoimintaa”. Itä-Karjalan Kustannus Oy:n taittamassa ja kustantamassa,
Keuruun Laatupaino KLP Oy:n painamassa A4-kokoa olevassa kovakantises-sa kirjassa on 460 sivua.

Kyllönen kuvaa 40-vuotista yrittäjätaivaltaan lehtimiehenä, tutkijana ja kus-tantajana Helsingissä, Keravalla, Kuusamossa ja Oulussa.

Matti Kyllönen toimi palkollisena Koillissanomain toimitusjohtajana ja päätoi-mittajana Kuusamossa 1968–1976 ja Paikallislehtien Liiton toimitusjohtajana Helsingissä 1979–1985. Yrittäjäksi hän ryhtyi 1982 perustamalla aluksi sivu-toimisesti hoitamansa Suomen Paikallislehtipalvelu Oy:n Helsingissä. Yhtiö julkaisi Keravan Sanomia Keravalla 1985–1991. Paikallislehtipalvelu Oy myi Keravan Sanomat v. 1991.

Kesällä 1992 hän oli perustamassa Kuusamoon Koillismaan Uutiset Oy:n kus-tantaman Koillismaan Uutiset. Kyllösten vetämänä sitä kustannettiin vuoden 2002 loppuun asti, jolloin lehden kustannusoikeudet vuokrattiin vuoden 2007 loppuun. Tällöin lehti myytiin vuokraajalle ja Koillismaan Uutiset Oy:n nimi vaihdettiin Itä-Karjalan Kustannus Oy:ksi toimipaikkana Oulu.

Paikallislehti – vallan vartija ja kuntalaisen edun ajaja
Kirjassaan Matti Kyllönen kuvaa paikallislehtien mittavaa nousua 1970-luvul-ta 1980-luvun lopulle, jolloin maamme syöksyi ankaraan lamaan. Taloudelli-sessa ja poliittisessa kehityksessä oli pääkaupunkiseudulla (Keravan Sano-mat) ja Koillismaalla (Koillismaan Uutiset) paljon yhtäläisiä piirteitä. Keravalla vallassa oli kokoomuksen ja demarien koalitio, Kuusamoa hallitsi yksinker-taisella enemmistöllä keskusta.

Sitoutumattomien ja tasapuolisesti toimitettujen paikallislehtien merkitys oli erittäin tärkeä niin Keravalla, Kuusamossa kuin koko maassa. Vallan vartijoi-na paikallislehdillä oli suuri vastuu kehityksestä.

Kyllösen aikana Paikallislehtien Liitto ajoi paikallisradioita Suomeen. Paikallislehdet tavoittelivat paikallislehtien kustantamia paikallisradioita maahamme. Ensimmäiset paikallisradiot aloittivat toimintansa 1985 alussa.

Esikuvana paikallislehtien kustantajilla olivat USA:n, Länsi-Saksan ja Japanin mediat. USA:n ohjauksessa juurrutettiin viestinnän vapaus ja vastuu sodassa hävin-neisiin diktatuurimaihin Saksaan ja Japaniin. Kustantajien kilpailu oli vapaata. Sama yrittäjä saattoi omistaa toimialueellaan kaikenkokoisia viestimiä, mutta val-tio ei niiden kustantamista tukenut. Puoluelehdet kuihtuivat pois. Sitoutumattomuus oli valttia.

Paikallismediat paikalliskulttuurin puolustajia ja edistäjiä
Suomessa paikallislehdet olivat levikkialueensa väestön tilaamia, omistamia, linjaltaan puolueettomia/sitoutumattomia ja valtion tuesta vapaita. Siksi ne me-nestyivät.

Menestyvät paikallislehdet joutuivat ostojen kohteiksi aluksi poliittisten maakuntalehtien toimesta. Sittemmin kilpailuun ovat tulleet suuret valtakunnanosa-lehdet. Sama suuri kustantaja voi omistaa toimialueellaan valtaosan graafisesta ja myös sähköisestä viestinnästä. Valtion antama runsas puolueraha jylläsi ja lehtiä osteltiin. Myös paikallislehtien välisiä ostoja tehtiin. Paikallislehtien Liiton kanta oli, että paikallisviestinten tulisi olla levikkialueensa väestön omistamia. Tämä näkemys ei arjessa täysin kestänyt. Sukupolvenvaihdoksessa paras kauppahinta usein voitti. Paikallismedioiden rakenne muuttui.

Matti Kyllösen kirja kuvaa domumentoidusti tätä kehitystä 1970-luvulta 2000-luvulle. Sotien jälkeen suuren nousun kokeneet pientalousalueiden kehitystä edis-täneet paikallislehdet ovat laajasti siirtyneet maakunnallisten viestinten omistukseen. Tämä on johtanut paikallisviestinten työpaikkojen vähentymiseen, työn siirtymiseen maakuntakeskuksiin ja sisällöllisen ja taloudellisen päätösvallan heikentymiseen pientalousalueilla.

Uudeksi muutosvoimaksi ovat nousseet ilmaiseksi jaettavat ja tilattaviksi lehdiksi pyrkivät paikallis- ja kaupunkilehdet. Tämä osoittaa, että paikallisväestön hal-litsemille ja omistamille paikallislehdille on edelleen tarvetta ja tilaa.

ISBN 978-952-68734-3-5


Palkkasoturista yrittäjäksi

Palkkasoturista_yrittajaksi_etukansi_kotisivumainos.jpg&width=280&height=500
Matti Kyllöseltä kirja 40-vuotiselta yrittäjätaipaleeltaan Oululainen filosofian tohtori, historiantutkija, lehtimies, kustantaja..
Hinta: 50.00 €

Taistelu elintilasta - Kuusamo 1939-1945

Taistelu_elintilasta_v2.jpg&width=280&height=500
Tutkimus sotavuosien Kuusamosta ja venäläismiehityksestä
Toinen maailmansota 1939–1945 tempaisi mukaansa myös Suomen..
Hinta: 40.00 €

Pohjois-Suomen varhaissosialismi | Sen leviäminen ja sosialistisen perinteen synty noin vuosina 1900-1910

Pohjois-Suomen_varhaissosialismi.jpg&width=280&height=500
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8416-8
Mielenkiintoni sosialismia ja kommunismia kohtaan virisi nuoruusvuosinani Kuusamon..
Hinta: 0.00 €

Tavoitteena turvalliset rajat - JR 53:n sotatie 1941-1944

TTR_kannet.jpg&width=280&height=500
Matti Kyllösen uusin kirja "Tavoitteena turvalliset rajat. JR 53:n sotatie 1941–1944" on ilmestynyt. 521-sivuinen kirja..
Hinta: 45.00 €

Verellä lunastettu maa

Verella-lunastettu-maa_uusi.jpg&width=280&height=500
Matti Kyllösen Kuusamon historian (1850–1939) kolmas osa käsittelee Kuusamon kehityslinjat itärajan sulkeutumisesta..
Hinta: 30.00 €

Vanhoillislestadiolaisia, vanhasuomalaisia ja maalaisliittolaisia

VVM_uusi.jpg&width=280&height=500
Kuusamon vuodet 1900-1917 olivat vilkkaan rakennustyön ja toimeliaisuuden aikaa. Isojako on alullaan, tukkityöt käynnistyvät..
Hinta: 20.00 €

Luonto, leipä ja valta

Luonto-leipa-ja-valta_uusi.jpg&width=280&height=500
Ruotsin kuninkaan Kaarle XI:n lähettämät kaskimiehet valloittivat Koillis-Suomen erämaita Ruotsin kruunulle 1670-luvulta..
Hinta: 20.00 €